torek, 12. april 2011

Verjetno nična pogodba za MAKS zdaj še brez protikorupcijske klavzule

Medtem ko Večer doslej ni uspel priobčiti niti besedice o ničnosti najemne pogodbe za Pandurteater, današnji Dnevnik poroča že o naslednji zadregi: verjetnem nasprotju te pogodbe z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ker ne vsebuje tozadevne klavzule:
Mariborskega župana Kanglerja utegne razvpiti Maks udariti po žepu
Najemna pogodba menda ne vsebuje zakonsko predpisane protikorupcijske klavzule
Slovenija - torek, 12.04.2011 Tekst: Tomaž Klipšteter
Maribor - V Dnevniku smo že razkrili, da je pogodba za najem Mariborskega kulturnega središča (Maks) protipravna in nična, ker ni v skladu z zakonom o javnem naročanju. Posel, ki ga je Mestna občina Maribor sklenila s podjetjem ZIM, d.o.o., pa je bržkone tudi v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Zato grozi županu Francu Kanglerju, da ga bo pristojni organ denarno kaznoval z globo, "težko" od 400 do 4000 evrov.
Brez razpisa dopusten le najem obstoječih nepremičnin
Mariborski župan Franc Kangler je 31. decembra 2010 podpisal pogodbo za najem Maksa. V skladu s pogodbo bo občina podjetju ZIM, ki mora do maja 2012 zgraditi ta objekt, 20 let plačevala letno najemnino dveh milijonov evrov. Ta najemna pogodba je nična; občina jo je namreč sklenila protipravno, saj iz mnenj ministrstva za finance in računskega sodišča, ki jih je pridobil Dnevnik, nesporno izhaja, da bi morala občina izpeljati javno naročilo za najem Maksa.
Najemne pogodbe je resda izjemoma dopustno sklepati brez javnega naročila, vendar samo pod pogojem, če gre za najem obstoječega objekta. Maksa pa še ni. V nasprotju z istim zakonom je tudi to, da je ZIM v soboto objavil razpis za izbor izvajalca gradbenih del, v katerem se ne sklicuje na določila zakona o javnih naročilih. Po prepričanju ministrstva za finance je pri tovrstnih naročilih javni razpis zakonsko obvezen.
A s tem novogradnja, ki si jo je izmislil mariborski režiser Tomaž Pandur, še ni doživela konca seznama nepravilnosti. Izvirna pogodba za najem Maksa, podpisana minulo silvestrovo, bi namreč po 14. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije morala vsebovati protikorupcijsko klavzulo, saj gre za posel v vrednosti več kot 10.000 evrov.
Po naših informacijah pa pogodba, katere celotna vrednost presega 40 milijonov evrov, te klavzule ne vsebuje. Isti zakon za tak prekršek v 77. členu predpisuje že omenjeno kazen, pri čemer se odgovorno osebo oglobi tudi, kadar po obvestilu komisije ali drugih organov ne začne postopka ugotavljanja ničnosti pogodbe.
Občina sklicala tiskovno konferenco
Na Kanglerjevo županstvo smo že v petek naslovili vprašanje, kako bodo ukrepali zaradi načelnih stališč finančnega ministrstva in računskega sodišča o protipravnosti in ničnosti tako sklenjene najemne pogodbe. Včeraj smo zaprosili še za pojasnilo, zakaj občina v pogodbo za najem Maksa ni vnesla protikorupcijske klavzule. Odgovorov nismo prejeli. Bo pa občina danes imela tiskovno konferenco, na kateri bo spregovorila o Maksu in o zamisli, po kateri naj bi v ta objekt umestili državno sofinancirano novogradnjo Umetnostne galerije Maribor, ki se zaradi spora z madžarskimi arhitekti ne premakne nikamor.

Ni komentarjev:

Objavite komentar