petek, 25. marec 2011

Velike težave s štetjem članov sveta: gladko spregledali Milana Petka

Vprašanje je silno enostavno in se glasi: je sveta zavoda EPK na včerajšnji seji (24. marec 2011) potrdil za novega člana tudi Milana Petka ali ne? Bivši poslanec LDS in mestni svetnik je danes prokurist družbe Marifarm, ki se ukvarja s proizvodnjo farmacevtskih preparatov in je v stoprocentnem lastništvu Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor. Včeraj so potrdili dr. Suzano Žilič Fišer za generalno direktorico zavoda Maribora 2012 in nove člane sveta zavoda, dr. Ota Lutharja, dr. Lučko Lorber in Barbaro Koželj Podlogar. Toda ali so potrdili tudi Milana Petka? Sodeč po današnjem zapisu v Žurnalu24 je odgovor pritrdilen. Sodeč po vseh drugih medijskih zapisih v dnevnem časopisju je odgovor nikalen – povsod so ga gladko izpustili. Še hujše od hudega: celo na uradni spletni strani EPK so nanj povsem pozabili, čeprav je bil po naših podatkih včeraj potrjen in ga je mogoče videti tudi na priloženih fotografijah s seje. Posnetek stanja v kolofonu uradne strani je še neažuriran in je videti takšen:


Objavljamo še uradni komunike zavoda EPK, ki dokazuje omenjeno šlamastiko spregleda:
Sveta zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture je na današnji 6. seji izvolil novega predsednika sveta zavoda, to je postal dr. Oto Luthar. Svet zavoda je podal tudi pozitivno mnenje kandidatki za generalno direktorico Zavoda dr. Suzani Žilič Fišer, ki je trenutno vršilka dolžnosti generalnega direktorja Zavoda. Svet je na seji obravnaval in potrdil tudi programske sklope projekta Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, obravnaval in potrdil Letno poročilo 2010 ter obravnaval in potrdil Finančni načrt in program dela 2011.

Svet zavoda je s sklepom št. 8, sprejetim na seji dne 24.3.2011 odločil, da poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke dr. Suzane Žilič Fišer za generalno direktorico. »Sodeč po biografiji in bibliografiji, glede na izkušnje in uspešno delo v preteklosti kakor tudi  na podlagi priloženega programa dela, članice in  člani sveta zavoda menimo, da je gospa dr. Suzana Žilič Fišer primerna kandidatinja za mesto generalne direktorice zavoda Maribor 2012 in ji soglasno izrekamo podporo,« je zapisano v obrazložitvi sveta zavoda. Mnenje o kandidatki mora sedaj podati še programski svet Zavoda, katerega seja bo predvidoma jutri.

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je v začetku februarja za vršilko dolžnosti generalnega direktorja zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture imenoval doc. dr. Suzano Žilič Fišer, in sicer za čas do rednega imenovanja generalnega direktorja Zavoda.

Doc. dr. Suzana Žilič Fišer je predavateljica in predstojnica Inštituta za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in je dolgoletna članica sveta zavoda SNG Maribor. Svojo kariero je začela v medijih kot novinarka, urednica, kasneje pa je vodila produkcijo POP TV. Več let je živela in delala v Veliki Britaniji. V projekt EPK 2012 je vpeta od samega začetka, sprva kot članica začasnega sekretariata za EPK, nato pa kot članica sveta zavoda Maribor 2012.

Kot je znano, je Vlada Republike Slovenije s 3. marcem 2011 razrešila g. Jožefa Školča, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Józsefa Györkösa, državnega sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in dr. Stojana Pelka, državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo, kot člane sveta javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Za nove člane sveta zavoda je Vlada s 4. marcem 2011 imenovala dr. Ota Lutharja, rednega profesorja na Univerzi v Novi Gorici, dr. Lučko Lorber, visokošolsko učiteljico z Univerze v Mariboru, in Barbaro Koželj Podlogar, generalno direktorico Direktorata za umetnost na Ministrstvu za kulturo. Do spremembe članstva v svetu javnega zavoda Maribor 2012 je prišlo zaradi uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem so njihove siceršnje funkcije postale nezdružljive s članstvom v svetu zavoda.

Člani sveta zavoda Maribor 2012 so na današnji 6. seji za novega predsednika sveta izvolili dr. Ota Lutharja, z Univerze v Novi Gorici. Oto Luthar je doktor znanosti s področja zgodovine, znanstveni svetnik in redni profesor.

Mitja Čander, programski direktor Zavoda: "Posebnost mariborskega EPK bo širina, saj se ne bomo ukvarjali zgolj z umetnostjo, temveč bomo posegali tudi na druga družbena polja, kot so gospodarstvo, civilna gibanja, šolstvo in druga. Potrjeni programski sklopi bodo skrbeli prav za to, ob tem pa tudi za povezovanje celotnega programa za leto 2012 v kompaktno zgodbo."

Dr. Oto Luthar, novoizvoljeni predsednik sveta zavoda: "Formalni pogoji za normalno tekoče delo zavoda so z današnjo sejo vzpostavljeni in pričakujemo, da se bo to začelo odvijati po načrtu, ki smo ga potrdili. Pričakujemo, da bo zdaj tudi občina kot predlagateljica Žilič-Fišerjeve sprejela naše pozitivno mnenje."

Dr. Suzana Žilič Fišer, v. d. generalna direktorica zavoda: "Zahvalila bi se za soglasno pozitivno mnenje sveta in zaupanje, ki sem ga dobila za vodenje tako velikega in daljnosežnega projekta, kot je Evropska prestolnica kulture. Svetu sem dala tudi pobudo, da pregleda preteklo poslovanje in delovanje zavoda, saj je to zame ključno izhodišče, iz katerega želim nadaljevati. Dobiti moram vpogled v celotno doslejšnjo situacijo, in šele potem lahko prevzamem vso odgovornost za vodenje in delovanje zavoda."

Ni komentarjev:

Objavite komentar