četrtek, 10. marec 2011

23.000 evrov za neproblematično odsotnega predsednika programskega sveta

Današnji članek Petra Raka v Delu, prvi novinarski sploh, ki obravnava »prijetnejšo« plat EPK, to je honorar(je) protagonistov:
EPK: Zamolčana pogodba s Tomažem Pandurjem
Okoli Tomaža Pandurja se vse od njegovega prevzema funkcije predsednika programskega sveta v Mariboru dviga veliko prahu. Režiser je ob 85.000 evrih za predstavo Vojna in mir lani prejel še 23.000 evrov kot svetovalec mariborskega župana Franca Kanglerja.

Peter Rak, Kultura | čet, 10.03.2011 07:06

Maribor – Kadrovske rokade, odsotnost nekaterih ključnih ljudi in nedorečenost infrastrukturnih naložb so v zavodu Maribor 2012, ki pripravlja projekt Evropske prestolnice kulture (EPK) 2012, še naprej v ospredju, čeprav je do začetka izvajanja programov še manj kot deset mesecev.

Vlada je zaradi uveljavitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pred kratkim zamenjala predsednika sveta zavoda Jožefa Školča ter člana Józsefa Györkösa in Stojana Pelka in na njihovo mesto imenovala Ota Lutharja, Lučko Lorber in Barbaro Koželj Podlogar. Zavod še vedno nima generalnega direktorja z vsemi pooblastili, predsednik programskega sveta Tomaž Pandur pa je že več mesecev odsoten, saj v Madridu v Teatru Espanol pripravlja predstavo Somrak bogov.

Okoli Tomaža Pandurja se vse od njegovega prevzema funkcije predsednika programskega sveta v Mariboru dviga veliko prahu, saj je menda odigral ključno vlogo pri pripravi programa za nov kulturni center Maks oziroma program Terminal 12, ki naj bi bil na mestu nekdanje predilnice Merinke na Studencih. Elaborat razen nekaj načelnih in povsem neoprijemljivih izhodišč nima nobenih konkretnih programskih smernic ali študij o upravičenosti in smiselnosti projekta, sicer pa se na zavodu Maribor 2012 s tem sploh ne ukvarjajo, saj je to pristojnost edino občine. No, niti na občini se s tem, vsaj formalno, ne ukvarjajo, saj naj bi bila usoda Maksa v rokah podjetja Zim (da je Zim v večinski občinski pristojnosti, radi spregledajo), od koder za zdaj ne znajo posredovati nobenih konkretnih podatkov o zbiranju sredstev – naložba je vredna 28 milijonov evrov – in rokih za gradnjo.

Vojna in mir –
kje, kdaj in če sploh
Pandur pa je v igri tudi kot režiser, saj naj bi prihodnje leto na oder postavil predstavo Vojna in mir po Tolstojevih motivih, zato pa je že lani v okviru razdelitve programskih sredstev EPK prejel 85.000 evrov. Gre za koprodukcijo med podjetjem Pandur Theaters ter zagrebškima gledališčema Gavella in Hrvaškim narodnim gledališčem (HNK). V gledališču Gavella so se sodelovanju že odpovedali, izvršna producentka Sonja Kovačić pa je dejala, da so se morali za ta ukrep odločiti zaradi finančnih težav. HNK menda še ostaja v igri, vendar nam tam niso znali pojasniti, kdaj in kje naj bi bila premiera – po prvotnem scenariju je bila načrtovana v Zagrebu –, niti tega, kakšen je finančni razrez stroškov.

Kmalu zaključna poročila
Programski direktor zavoda Maribor 2012 Mitja Čander je dejal, da bodo skrbno nadzorovali porabo denarja. Kmalu se izteče rok, ko morajo vsi producenti predložiti končna poročila o porabljenem denarju za prejšnje leto, in če bodo ugotovili nepravilnosti, bodo morali vsi prejemniki sredstev vključno s Pandurjem denar vrniti.

Zagotovo pa Pandur ne bo vrnil denarja iz druge pogodbe – z Mestno občino Maribor. Župan Franc Kangler je za leto 2010 s podjetjem Pandur Theaters sklenil pogodbo, na podlagi katere so Pandurju že izplačali 23.000 evrov. Pojasnili so, da gre za svetovanje na področjih smernic in vizije kulturnega razvoja v mestu, prepoznavnosti in identitete mesta, mreženja kulturnih institucij v regiji, državi, Evropi in svetu, mapiranja Maribora kot stičišča evropskih umetniških platform, medkulturni dialog, transnacionalno kroženje umetniških del ... Kaj konkretno je bilo narejeno, pa se iz odgovora županstva žal ne da razbrati.

Iskanje nadomestnih lokacij
Uresničitev projekta Maks tako ostaja še nedokončana. Čander je dejal, da intenzivno iščejo nadomestne oziroma začasne lokacije za izpeljavo programov. Pandur ne vodi več programskega sklopa Terminal 12, saj je to delo prevzel Aleš Šteger, prav tako Terminal 12 ni več vezan izključno na center Maks, temveč bo program potekal vse leto na različnih lokacijah. Odsotnost Pandurja, ki se ne odziva na telefonske klice, po mnenju vodstva zavoda Maribor 2012 ni problematično, saj programski svet deluje nemoteno (nekoliko nenavadno, saj je podpredsednik sveta evropski poslanec Ivo Vajgl, ki iz Bruslja oziroma Ljubljane le redko zaide tudi v Maribor) oziroma se bo sestal po urniku, prihodnja seja pa je predvidena za 7. april.

Kmalu naj bi se končno končala odisejada iskanja generalnega direktorja zavoda. Na ponovljeni razpis so se prijavili sedanja vršilka dolžnosti generalnega direktorja Suzana Žilič Fišer, Vesna Lavrač in Peter Tomaž Dobrila, mestni svet pa naj bi – če se seveda ne bo ponovila januarska zgodba, ko nihče od kandidatov ni dobil soglasja programskega sveta – odločitev sprejel konec marca ali v začetku aprila.

Ni komentarjev:

Objavite komentar