sobota, 26. marec 2011

Pandur zaračunal sestanek z novinarko?

Prvi javno razgrnjen račun in prva molzna krava, kot pravi novinar Dnevnika Tomaž Klipšteter. Na tem mestu smo se že spraševali, ali Pandurjevi projekti v tujini štejejo za EPK dogodek. Kot je razbrati iz svetovalne pogodbe Pandurja z MOM, je odgovor pritrdilen, kajti davkoplačevalci smo plačali vsaj eno njegovo pot v madridski teater, kjer je kot režiser postavljal predstavo – menda je tja potoval zaradi dogovora o gostovanju predstave v Mariboru, čeprav o takem gostovanju zaenkrat nismo nikjer slišali niti besede. Najbolj neverjetna postavka iz javno objavljene pogodbe na spletni strani Dnevnika je postavka za srečanje in intervju z novinarko Večera Melito Forstnerič Hajnšek:
Molzna krava EPK: dragi Pandurjevi sestanki
Pop/Kultura - sobota, 26.03.2011 Tekst: Tomaž Klipšteter
Maribor - Dnevnik si je pridobil kopijo svetovalne pogodbe, na podlagi katere je Mestna občina Maribor plačala 23.100 davkoplačevalskih evrov podjetju Tomaž Pandur Theaters, d.o.o., za storitve svetovanja na področju kulture.
Iz dopisov, ki jih je omenjena firma predložila na podlagi te pogodbe, izhaja, da je režiser Tomaž Pandur prejel omenjeni davkoplačevalski denar predvsem za udeležbo na raznih sestankih in srečanjih, na katerih je bržkone razpravljal tudi o svojih lastnih umetniških projektih.
Potne stroške plačal zavod
Kakšen je okvir te zgodbe? Tomaž Pandur je 11. junija lani postal predsednik programskega sveta javnega zavoda Maribor 2012, ki je zadolžen za izvedbo projekta evropske prestolnice kulture prihodnje leto. Šest dni kasneje je Livija Pandur, direktorica Tomaž Pandur Theaters, sicer pa njegova sestra, poslala občini omenjeno svetovalno pogodbo, ki jo je mariborski župan Franc Kangler podpisal 24. junija. Potni stroški, ki bi jih Pandur imel zaradi svetovanja občini, v pogodbeno vsoto 23.100 evrov niso zajeti. V pogodbi piše, da bo Pandurjevemu podjetju te stroške povrnil javni zavod Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture. Kot nam je na našo poizvedbo odgovoril Aljaž Mejal iz službe za odnose z javnostmi zavoda Maribor 2012, je zavod Tomažu Pandurju v preteklem letu 2010 za stroške službenih poti (kilometrine, dnevnice) izplačal 4276,96 evra.
Po pogodbi je Tomaž Pandur Theaters za občino opravljal storitve svetovanja na področju kulture in umetniškega ustvarjanja, in to predvsem na področjih "smernic in vizije kulturnega razvoja v mestu", "prepoznavnosti in identitete mesta" v povezavi z EPK, "mreženja kulturnih institucij v regiji, državi, Evropi in svetu", pa "mapiranja Maribora kot stičišča evropskih umetniških platform", "medkulturnega dialoga", "transnacionalnega kroženja umetniških del", pa še "kulturnega sodelovanja med ustvarjalci, izvajalci, institucijami", "promocije mesta kot izvajalca presežnih in prepoznavnih kulturnih dogodkov", "interaktivnega komuniciranja z lokalno skupnostjo, gospodarstvom, turizmom" ter "svetovanja pri vzpostavitvi, konceptu in razvoju mednarodnega centra uprizoritvenih umetnosti".
Kaj to pogodbeno besedičenje pomeni v praksi, je razvidno iz sedmih izstavljenih mesečnih "računov" po 3300 evrov s poročili o opravljenih storitvah svetovanja skladno s pogodbo. Ti dokumenti so obenem tudi edino pisno gradivo, ki ga je Pandurjevo podjetje oddalo občini na podlagi svetovalnega posla.
Sestanek z novinarko kot svetovanje občini
Prvi račun je bil izdan na dan podpisa pogodbe. Iz priloženega poročila izhaja, da se je Tomaž Pandur udeležil sestanka z ministrico za kulturo Majdo Širco in s premierjem Borutom Pahorjem. Navedel je tudi sestanke z drugimi uradniki na občini in drugod. Med sedmimi sestanki in srečanji, ki jih navaja v julijskem poročilu, je tudi sestanek v madridskem Theatru Espanol, uradno zaradi dogovarjanj o gostovanjih v Mariboru. V tem gledališču je Tomaž Pandur zdaj postavil na oder predstavo Somrak Bogov, ki je doživela premiero 17. marca.
Avgusta je v poročilu o opravljenih storitvah naštel osem sestankov; večinoma se je Pandur dobival z mariborskimi občinskimi možmi, se je pa sestal tudi z Ivom Vajglom, ki je njegov namestnik na položaju predsednika programskega sveta zavoda Maribor 2012. Izstavljeni račun je utemeljil tudi s sestankom in udeležbo na okrogli mizi z novinarko Večera Melito Forstnerič Hajnšek. Poleti je šel še na Brione, kjer se je srečal z Radetom Šerbedžijo.
Vojna in mir ter 85.000 evrov
Septembra je nato Pandur denimo šel v Beograd na festival Bitef, 22. oktobra pa je obiskal zagrebški gledališči HNK in Gavella. Ker je te sestanke navedel v poročilu o opravljenih storitvah, sklepamo, da se jih je udeležil na podlagi sklenjene svetovalne pogodbe z občino. Vendar velja tukaj izpostaviti, da je Tomaž Pandur Theaters isti mesec od zavoda Maribor 2012 pridobil 85.000 evrov za projekt Vojna in mir, ki naj bi leta 2012 nastal v koprodukciji prav z omenjenima gledališkima hišama. Gledališče Gavella je letos odstopilo od projekta zaradi pomanjkanja denarja.
Novembra in decembra je nato Pandur sestankoval skoraj izključno na temo projekta Centra uprizoritvenih umetnosti Maribor (Ceum), ki se je nato preimenoval v Mariborsko kulturno središče - Maks. Ta razvpita načrtovana novogradnja, ki si jo je izmislil Pandur in bo stala več kot 40 milijonov evrov, je skupaj s programom Terminal 12 postala prvi programski sklop Evropske prestolnice kulture, in sicer kar pod umetniškim vodstvom predsednika sveta zavoda EPK, torej Pandurja. Zadnji sestanek, ki ga je občina plačala na podlagi svetovalne pogodbe, pa je "predstavitev projekta Maks novoustanovljeni akademiji EPK".

Ni komentarjev:

Objavite komentar