ponedeljek, 14. marec 2011

Honorarji, ki jih nočejo zamolčati

Izvorni članek Petra Raka je izzval reakcijo v kabinetu mariborskega župana, kjer so besedo »zamolčan« prebrali kot žalitev. Spodaj sta odmeva v Pismih bralcev (12. in 14. marec 2011), iz katerih lahko razberemo le eno: novinarji slabo opravljajo svoj posel, ker zaenkrat niso zahtevali ali vsaj poročali o honorarjih vodstva EPK. Kaj torej čakajo? Če je zamolčanost žalitev, je prošnja po podatkih vrlina!

Pisma bralcev in odmevi
Zamolčana pogodba s Pandurjem
V članku z zgornjim naslovom (Delo, četrtek, 10. marca 2011) je novinar z naslovom žalil tako gospoda Tomaža Pandurja kot tudi pristojne na Mestni občini Maribor (v nadaljevanju MOM). Nekaj »zamolčati« namreč pomeni »namenoma ne povedati česa«, medtem, ko na Mestni občini Maribor nismo skrivali tega podatka, temveč smo na vprašanje novinarja, ki se je tokrat prvič pojavilo, v odgovoru ta podatek tudi navedli.
Na vprašanje novinarja smo odgovorili: »Tomaž Pandur nima podpisane individualne svetovalne pogodbe z Mestno občino Maribor. Pogodba je bila podpisana s Pandur Theaters, d. o. o. (direktorica Livija Pandur), višina pogodbe za leto 2010 znaša 23.100 evrov bruto.« V nadaljevanju smo navedli vsebino, na katero se je nanašala pogodba. Novinar je v napovedi članka na naslovnici napačno povzel, da je MOM vnaprej plačala gospodu Pandurju. MOM je namreč podjetju Pandur Theaters, d. o. o., plačala za opravljeno delo.
Tatjana Štelcer, univ. dipl. med. kom.
Odnosi z javnostmi, Kabinet župana občine Maribor
+++++
Pisma bralcev in odmevi
Zamolčana pogodba s Pandurjem
Pravzaprav ne razumem zakaj se predstavniki Mestne občine Maribor čutijo užaljene (Delo, 10. marca), ker sem zapisal, da je bila pogodba s Tomažem Pandurjem zamolčana. To je pač dejstvo, v nobeni javno dostopni dokumentaciji tega podatka ni bilo mogoče zaslediti, seveda pa dopuščam možnost, da je 23.000 evrov za Mestno občino Maribor tako bagatelna vsota, da o tem nima smisla obveščati zainteresirano javnost. Prav tako ne razumem pripombe da pogodba ni bila sklenjena s Tomažem Pandurjem, pač pa s podjetjem Pandur Theaters, kjer je direktorica njegova sestra, saj to v ničemer ne spremeni dejstva, da je denar dobil Tomaž Pandur. Nikjer nisem zapisal, da je bilo 23.000 evrov izplačanih vnaprej, pač pa da je bila ta vsota že izplačana, o tem, kaj so na Mestni občini Maribor dobili za ta denar, pa glede na obrazložitev, ki so mi ji poslali, ni mogoče sklepati drugega, kot da gre zgolj za nekaj povsem neoprijemljivih tez, fraz in pobožnih želj.
Peter Rak, Delo

Ni komentarjev:

Objavite komentar