petek, 1. julij 2011

Mojstri reanimacije »downtown«

Novinarka Večera ugotavlja, da so mojstri za reševanje na dosegu roke. Npr. dr. Štefek Grmec. In da je Čandrova napoved o reanimaciji mesta zatorej dobro utemeljena... Kajti Maribor je mesto reanimatorjev, kar čvrsto dokazuje situacija s terena in kulturniki najbrž ne potrebujejo konsultacij, ker imajo svetle zglede. Bizarna utemeljitev se bere takole:
V Mariboru je menda najvišja stopnja preživetja zaradi izjemne službe za reanimacijo in nujno medicinsko pomoč. Baje je dr. Štefek Grmec v svetovni špici reanimiranja. Torej reanimacija mesta kot izhodiščni slogan mariborske EPK, ki ga je lansiral njegov programski šef Čander in naletel na mešane odzive, vseeno ni le priložnostna floskula. Utemeljena je na očitnem poznavanju "situacije s terena". Podrobne analize prvega programskega svežnja na petdesetih straneh po prvem branju še niso mogoče, tudi nedorečenosti je še na pretek. A konstruktiven korak v "razširitev območja boja" je. Prosto po Michelu Houellebecqu.

1 komentar:

 1. V dr­se­čih oko­liš­či­nah, ki so (bi­le) ovi­ra za re­sno pro­gra­mi­ra­nje, ob ko­pi­ci
  ne­znank v zve­zi s pro­sto­ri in fi­nanč­ni­mi ga­ba­ri­ti, so priš­li ven­dar­le do zmer­
  ne­ga na­pred­ka. Na oko­liš­či­ne, kot so ne­pred­vid­lji­vost, komp­lek­snost,
  ne­u­lov­lji­vost, impro­vi­za­ci­ja, se bo tre­ba na­va­di­ti. Predv­sem pa za­če­ti
  dra­go­ce­no zaš­čit­no znam­ko tr­ži­ti na tu­jih tr­gih.

  Le kako je mogoče nekaj tržiti na temelju nepredvidljivosti, kompleksnosti, neulovljivosti in improvizacije? In to celo na tujih trgih!

  OdgovoriIzbriši